Reiki

Uw schoonheidsbehandeling aanvullen met

de kracht van reiki

Wat is reiki?

Reiki is gebaseerd op de overdracht van energie. Bij een reiki-behandeling treedt de reiki-beoefenaar als intermediair op. Hij of zij zorgt in die rol voor het doorgeven van universele levensenergie aan de ontvanger. Die universele levensenergie vindt zelf haar weg door het lichaam en de geest van de ontvanger. Het doorgeven van deze energie heeft een voedende en harmoniserende werking op het lichaam. Zowel op het lichamelijk als het geestelijk welbevinden. Reiki helpt om vervelende aandoeningen te voorkomen of om makkelijker te genezen. Maar het vervangt de gebruikelijke geneeskunde absoluut niet. Reiki vult aan en ondersteunt. Het doorgeven van de energie kan plaatsvinden door handoplegging en op afstand. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Bovendien is reiki nuttig ter versterking van gezondheid en welbevinden in het algemeen.

Wat is universele energie?

De energie waarmee de reiki-methode werkt, is overal aanwezig. De beoefenaars gaan ervanuit dat deze energie het fundament van de wereld is. Zij geloven dat deze energie op verschillende niveaus zichtbaar en voelbaar wordt en als zodanig alle voorwerpen en wezens vormt. Energiestromen in een lichaam kunnen geblokkeerd raken. Bijvoorbeeld door nog niet verwerkte negatieve ervaringen uit het verleden. Dat heeft dan lichamelijke en geestelijke problemen tot gevolg. De reiki-beoefenaar is in staat om deze blokkades door handoplegging of op afstand op te heffen. Reiki wordt gezien als kosmische en niet als persoonlijke energie. Beoefenaars kunnen deze energie alleen doorgeven. In onze schoonheidssalon worden de reiki-behandelingen verzorgd door Freek. Dat gebeurt altijd op afspraak. Kijk in de agenda wanneer Freek aanwezig is of neem contact met ons op voor het maken van een afspraak.